piątek, 7 stycznia 2011

Staw Paruszowiec, Rybnik - 07/01/2011


Bielaczek - Mergellus albellus - 4m, 7f

Zimujące stadko 11 bielaczków na stawie Paruszowiec w Rybniku: 4 samce, 7 samic.
Również zimorodek polujący na metalowej konstrukcji upustu wody.