wtorek, 31 grudnia 2013

rez. Łężczok - 31 XII 2013 - lista gatunków

Moje nowe gatunki dla rezerwatu Łężczok stwierdzone w roku 2013 to:

- ohar
- bączek
- biegus malutki, kulik wielki
- mewa czarnogłowa, rybitwa czarna
- turkawka
- słowik rdzawy
- wilga

Łącznie w sezonach 2011-2013:
- 136 gatunków

Zwraca uwagę lęgowe stanowisko mewy czarnogłowej.

niedziela, 27 października 2013

rez. Łężczok - 27 X 2013 - ohar


Ohar - Tadorna tadorna - 1f


Czapla biała - Casmerodius albus
Gęgawa - Anser anser - żółta obroża NHA


Czapla siwa, czapla biała, gęgawa, gęś białoczelna.

Czapla biała - Casmerodius albus

sobota, 19 października 2013

Kuźnica - 19 X 2013 - ostrygojad


Ostrygojad - Haematopus ostralegus - 2 os. - Zatoka Pucka, Kuźnica

Łabędź czarnodzioby - Cygnus columbianus - Zatoka Pucka, Jastarnia

Szlachar - Mergus serrator - Kuźnica - 17 X 2013

środa, 16 października 2013

Hel - 16, 19 X 2013 - rzepołuch, piaskowiec

Rzepołuch - Carduelis flavirostris - Cypel Helski - 16 X 2013

Rzepołuch - Carduelis flavirostris - Cypel Helski - 19 X 2013

Piaskowiec - Calidris alba - 13 os. - Cypel Helski - 16 X 2013

Jastarnia - 16 X 2013 - łabędź krzykliwy 3C47

Łabędź krzykliwy - Cygnus cygnus - Zatoka Pucka, Jastarnia

Obroża szyjna: niebieska 3C47
SKRUNDA, KULDIGA, ŁOTWA [LV], 2007-06-29, [M], [2cy]

Lodówka - Clangula hyemalis - Władysławowo

sobota, 12 października 2013

Jastarnia - 12 X 2013 - bernikla obrożna



Bernikla obrożna - Branta bernicla - 1 os. - Zatoka Pucka, Jastarnia

Siewnica - Pluvialis squatarola - 5 os. - Zatoka Pucka, Jastarnia

Mewa siodłata - Larus marinus - 57 os. - Władysławowo

Mewa srebrzysta - Larus argentatus - Władysławowo

Ostrygojad - Haematopus ostralegus - 1 os. - Zatoka Pucka, Kuźnica




Mewa siodłata - Larus marinus - Władysławowo