sobota, 25 lutego 2012

Rezerwat Łężczok - 25 II 2012


Czajka - Vanellus vanellus - stado 10

Trznadel - Emberiza citrinella - 1m śpiewający

Gęgawa - Anser anser - 32
Wiosenne obserwacje pomimo bardzo silnego wiatru i temperatury około 6 degC. Resztki śniegu. Stawy w dalszym ciągu zamarznięte.

Przepływający przez Babiczak Płd strumień przyciągnął pierwszych wędrowców, stado 10 czajek.
W dniu dzisiejszym ptaki te pojawiły się również w innych częściach kraju (Narew, Krowie Bagno
na Lubelszczyźnie, Jurkowo k.Giżycka). Przelot/przylot możemy datować od 22/02 kiedy to widziano
je również w lubuskiem oraz nad jeziorem Jamno.
Źródło: forum przyroda, Awibaza, birdwatching.pl).


niedziela, 19 lutego 2012

Rezerwat Łężczok - 18 II 2012

Jer - Fringilla montifringilla - stado cn 12

Rezewat Łężczok po ostatnich opadach śniegu sprawiał wrażenie całkowicie wymarłego. Mglista pogoda i początek odwilży nie nastrajały optymistycznie co do ciekawych obserwacji ornitologicznych.

Przywitał mnie spotykany przez całą jesień i zimę terkoczący paszkot.
Na zamarzniętym Babiczaku Płn para siedzących na lodzie łabędzi niemych.
Można było zauważyć wzmożoną aktywność kruków: najpierw 3 ptaki przelatujące w kierunku pólnocnym, potem 2 ptaki krążące nad łęgowym lasem.
Gęsi zbożowe przelatujące w stadzie kilkudziesięciu osobników (52), w tym jedna gęś białoczelna.

Wypad bardzo udany pod względem obserwacji dzięciołów. Miałem sposobność zobaczyć połowę polskiej listy: przelatujący dzięcioł czarny, kujący dziuplę dzięcioł duży, zielonosiwy, średni oraz dzięciołek.

Mieszane stado cn 12 jerów [156 gatunek], zięb, bogatek, modraszek i sikor ubogich pożywiało się wśród odsłoniętych spod śniegu liści na głównej alei rezerwatu.

Na koniec pozostawię najciekawszą obserwację - puszczyk [155]. poniedziałek, 13 lutego 2012

Rybnik - 13 II 2012


Dzięcioł zielonosiwy - Picus canus - 1m
Obserwacja przy karmniku. Pierwsza w dniu 11/02/2012, druga - 13/02. Pojedyńczy samiec. Żeruje na wyłożonych jabłkach. W zeszłym roku kilkakrotnie (26/03, 03/04, 03/05, 23/10; maksymalnie 2 osobniki) obserwowany w rez. Łężczok. Tym razem ostra zima spowodowała że ten gatunek koczuje w okolicach zabudowań.

niedziela, 12 lutego 2012

Zbiornik Rybnicki - 12 II 2012

Zimujące: mewa białogłowa, mewa siwa, śmieszka, kormoran

Ogorzałka - Aythya marila - 1m

Uhla - Melanitta fusca - 3

Uhla - Melanitta fusca - 3
Stado uhli przebywa na Zbiorniku Rybnickim od 02 lutego, kiedy to 6 osobników zostało wypatrzonych przez Maćka Naglera. W kolejnych dniach widziano 3, 4 ptaki (A.Sojka, B.Pawlik). Moja obserwacja to 3 ptaki tj. 2 pływające razem przy "betonach" oraz 1 pływający samotnie po drugiej stronie zbiornika przy drodze.

Ogorzałka po raz pierwszy stwierdzona 6 lutego również przez M.Naglera. Ptak jest niepłochliwy i pływa cały czas blisko brzegu.

Z innych gatunków w tym dniu również:
- bielaczek 2m, 3f,
- siwerniak 2 (koło ogródków działkowych),
- nurogęś, kilkanaście (b. daleko na tle kierownicy).