niedziela, 27 października 2013

rez. Łężczok - 27 X 2013 - ohar


Ohar - Tadorna tadorna - 1f


Czapla biała - Casmerodius albus
Gęgawa - Anser anser - żółta obroża NHA


Czapla siwa, czapla biała, gęgawa, gęś białoczelna.

Czapla biała - Casmerodius albus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz