czwartek, 3 stycznia 2013

Grudynia Wielka, Pł. Głubczycki - 01 I 2013 - śnieguła

Śnieguła - Plectrophenax nivalis - stado 111 os.

Film dokumentacyjny....................śnieguła, żerujące stado 111 osobników

Wyprawa i obserwacje prowadzone wraz z maku.

W tym samym dniu widzieliśmy również na polach koło Baborowa:
- myszołów włochaty...4 os.
- błotniak zbożowy...1f/juv.

Okolice Roszkowa, gm. Krzyżanowice to między innymi:
- łabędź niemy 149 os. w tym stado 135 ptaków przebywających na polach,
- gęś zbożowa i białoczelna: 2 stada, łącznie ok. 5.500 ptaków z szacunkowym 25% udziałem tej ostatniej,
- A.fabalis ssp. rossicus z obrożą (znaleziona przez maku),
- świstun 1,
- cyraneczka 1,
- gągoł 85,
- perkozek 3,
- myszołów włochaty 1,
- dzięcioł zielonosiwy 1.


Gęś zbożowa - Anser fabalis


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz